Czym jest nasz blog/Che cosa è il nostro blog.

Kto nie zna przeszłości, nie może dobrze zrozumieć teraźniejszości. Dotyczy to każdego narodu, a w odniesieniu do Polski i Włoch, ta koncepcja jest warta więcej.

Biorąc pod uwagę to, co zostało powiedziane, program, na którym opiera się nasz blog, zawiera obszerne informacje dla zróżnicowanego i anonimowego użytkownika internetu, dla którego wyobrażenia i dogłębna analiza różnych tematów i materiałów będą naprzemiennie prezentować sposób na zaspokojenie potrzeb i ciekawości dużej, zróżnicowanej publiczności. Archeologia, sztuka, historia, literatura, język, muzyka, tradycje … Wszystko to i więcej utka wiedzę, którą proponujemy internalizować w tych, którzy nas czytają i tych, którzy nas słuchają. Celem jest stworzenie warunków do konstruktywnej debaty wśród czytelników. Aby wziąć udział w tym dialogu, nie trzeba koniecznie być  Włochami ani wykształconymi ludźmi. Każdy może wyrazić swoje opinie w prosty sposób i w kilku słowach.

 

Chi non conosce il passato non può ben capire il presente. Questo vale per ogni popolo e per quanto riguarda la Polonia e l’Italia questo concetto vale di più.

Tenendo conto di quanto detto il programma su cui si basa il nostro blog comprende una vasta informazione destinata alla variegata e anonima utenza del web, per cui nozioni e approfondimenti dei diversi argomenti e delle diverse materie si alterneranno per dare modo di soddisfare i bisogni e le curiosità di un grande pubblico diversificato. L’archeologia, l’arte, la storia, la letteratura, la lingua, la musica, le tradizioni…Tutto questo ed altro tesseranno le conoscenze che ci proponiamo di interiorizzare in chi ci legge e in chi ci ascolta. L’intenzione è di creare le condizioni per un dibattito costruttivo tra i lettori. Per partecipare a questo dialogo non bisogna essere necessariamente degli italiani o persone colte. Tutti posso espremere le proprie opinion in modo semplice e in poche parole.

Guido Parisi/traduttrice Magdalena Ryder

 

 

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...