Kim jest/Chi è Massimo Gerardo Carrese?

Ten naukowiec z długą czarną brodą to nasz nowy nauczyciel języka włoskiego. Będzie nas uczył o zjawiskach trochę « dziwnych », niecodziennych, językowo śmiałych, ale też genialnych. Czytajmy i słuchajmy go. Dużo się wszyscy nauczymy i przede wszystkim poczujemy się tak, jakbyśmy  grali w szachy  czy układali puzzle, kiedy nasz mózg jest wyjątkowo pobudzony.

Rubryka redagowana przez niego nosi tytuł « zagadki umysłowe » i będzie się ukazywać  w niewielkich dawkach, aby móc lepiej « przetrawić » prezentowane zagadnienia.

Questo studioso dalla  barba lunga ci insegnerà cose un po’ “strane”, insolite, linguisticamente audaci e geniali. Leggiamolo ed ascoltiamolo. Impareremo tutti molto da lui e soprattutto ci divertiremo come con le partite a scacchi o come con dei puzzles che ci stuzzicano il cervello.

La rubrica da lui diretta si intitola “Grilli per la testa” e ci sarà somministrata in pillole, per poterle “digerire” meglio!

 

Naukowiec/Lo studioso Massimo Gerardo Carrese

Urodzony w Thun (Szwajcaria, 1978), mieszka w Kampanii. Zajmuje się fantazjologią.  Bada Historie i cechy fantazji i wyobraźni (fantazjolog). Eseista, pisarz, poeta wymyślający nowe wyrazy i bawiący się rymami, muzyk (improwizator i multiinstrumentalista), ekspert enigmistyki (tworzy anagramy pod pseudonimem Algernon) i literatury potencjalnej (OPLEPO), założyciel Panasurdyzmu (wszystko jest absurdem) i Wydawnictwa Ngurzu,

twórca gier fantazjologicznych (językowych, matematycznych, przestrzennych …). Od 2003 roku we Włoszech i za granicą  upowszechnia swoje badania i projekty interdyscyplinarne poświęcone fantazji (zdolność wyobrażenia sobie możliwego) i wyobraźni (aktywna zdolność) w środowiskach uniwersyteckich, szkolnych (wszystkie profile i poziomy). Twórca kursów szkoleniowych i dyrektor artystyczny Festiwalu Fantazjologicznego zajmuje się rozpowszechnianiem swoich publikacji (wiele z nich znajduje się w głównych bibliotekach w Europie, Azji i Ameryki). Encyklopedia Treccani Online poświęciła mu paragraf w rozdziale na temat neologizmów, w którym pojawia się termin  « fantazjolog ».

 

Nato a Thun (Svizzera, 1978), vive in Campania. Si occupa di fantasiologia. È uno studioso di Storie e caratteristiche della fantasia e dell’immaginazione (fantasiologo). Saggista, scrittore, poeta onomaturgo e ludorimico, musicista (improvvisatore e polistrumentista), cultore di enigmistica (anagrammista con pseudonimo Algernon) e di letteratura potenziale (OPLEPO), fondatore del Panassurdismo e di Ngurzu Edizioni, inventore di giochi fantasiologici (linguistici, matematici, spaziali…). Dal 2003 in Italia e all’estero promuove suoi incontri e progetti interdisciplinari dedicati a fantasia (facoltà del possibile) e immaginazione (facoltà dell’azione) in ambiti sociali, universitari e scolastici (ogni ordine e grado). Ideatore di percorsi formativi e direttore artistico del Festival Fantasiologico, cura le sue pubblicazioni artigianali conservate nelle principali biblioteche d’Europa, Asia e America. L’Enciclopedia Treccani Online gli ha dedicato un paragrafo sui neologismi alla voce “fantasiologo”.

Trad. Prof. Kasia Kwapisz

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...