Presentazione

L’idea di dare vita a questo blog è scaturita dall’interesse sempre più tangibile che la Polonia e l’Italia alimentano, giorno dopo giorno, in un crescendo di reciproche conoscenze, incominciando proprio dalla cultura. La lunga collaborazione nel settore artistico e culturale che ha cementato l’amicizia tra me e il Professor Aleksander Niedzelski presso la Società Dante Alighieri di Katowice, continuerà ad esprimersi con la gestione comune di questo sito. Si parlerà di arte e di tante tematiche culturali italiane e polacche che serviranno a conoscerci meglio. Chiunque può esprimere la propria voce nei limiti imposti da un regolamento etico e legale. Opinioni riguardanti la politica, la religione e le razze non saranno prese in considerazione.

Szanowni Państwo, blog poświęcony jest szeroko pojętej sztuce. Zagadnieniom które przez wieki kształtowały kulturę na różnych polach jej aktywności . Przemożny wpływ jaki wywarła kolebka kultury europejskiej jakim była Italia na kształtowanie się prądów kulturowych innych krajów w tym i Polski nie pozostaje bez echa w literaturze, muzyce, sztukach plastycznych skończywszy na architekturze i obyczajach. Polska jako kraj kulturowo,  a w przeszłości również dynastycznie za pośrednictwem chociażby Sforzów zbliżony do tej wielkiej skarbnicy wiedzy i sztuk wyzwolonych w pewnym okresie stała się bliska Włochom jak i Włochy stały się bliskie Polakom. Ta swoista symbioza myśli humanistycznej zbliżyła te dwa narody jakże oddalone od siebie, ale pozostające na szlaku krzyżujących się kultur południowej i północnej . W dalszej części naszych rozważań będziemy chcieli wniknąć w meandry historii , sztuki i wspólnych nowożytnych systemów filozoficznych jakie do dzisiaj funkcjonują za sprawą przyjaźni włosko-polskiej i szacunku jakim się te oba kraje darzą . Pozostając w nadziei na dobrą synergię w naszych kulturalno-artystycznych poczynaniach serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu wspólnej przestrzeni artystycznej.

Inicjatorem, a zarazem pomysłodawcą tej przestrzeni którą chcemy zaaranżować do wspólnych spotkań jest wieloletni pedagog, pisarz oraz autor wielu poezji i monografii prof. dr Guido Parisi, który był zatrudniony przez ambasadę włoską w Ottawie i Wilnie. Jako wykładowca uniwersytecki zainteresował się zjawiskami kulturowymi naszego regionu, historycznie szeroko pojętego bo sięgającego Unii Polsko-Litewskiej i terenów Kresowych, gdzie chociażby quatrocento docierało z pewnym zapóźnieniem stylowym, lecz z całą mocą wpływało na prądy w literaturze i sztuce.

Ostatnią publikacją jaka się ukazała tego autora jest powieść pt: Emotions of a Book, Dialogue between a Blank Book and a Potential , Author: Guido Parisi .To powieść pełna emocjonujących dynamicznych narracji i scen  jakie rozgrywają się w różnych krajach. Książka wprowadza nas w labirynty dusz ludzkich, dylematów moralnych nasyconych tajemniczością elementów surrealizmu, niesamowitych historii ludzkich, transcendencji i dynamicznych dialogów. Jest niejako bagażem przeżyć autora i próbą interpretacji różnych uniwersalnych zjawisk ponadczasowych.

Zainteresowanych odsyłam do linku: http://www.troubador.co.uk/book_info.asp?bookid=4138

Piszący ten tekst Aleksander Niedzielski PhD, jest również wykładowcą akademickim i prof.visiting Uniwersytetu w Bolonii,  wykładający na co dzień historię architektury i konserwację zabytków jako adiunkt WST-Katowice. Ilustracje jakie pojawią się na blogu są owocem międzynarodowych warsztatów studenckich we Włoszech.

Długoletnia znajomość z prof.Guido Parisi sięga znanej na całym świecie organizacji Dante Alighieri, która również swoją działalność prowadzi w Katowicach. Pod jego skrzydłami asocjacja rozwinęła swoje aktywności na polu sztuki i to pozwala mi z pełną ufnością wierzyć w znakomity przekaz literacki poświecony wzajemnym relacjom artystycznym polsko-włoskim i jednocześnie zarekomendować ten jakże ciekawy blog poświęcony kulturze.

Łącząc wyrazy szacunku pozostajemy do Państwa dyspozycji .

il logo

Il nostro logo è costituito da elementi delle bandiere polacca e italiana. La testa d’aquila con ali in rosso e bianco rappresenta la  Polonia. ‘Arte e Cultura’ colorati con il rosso, il verde e il banco rappresenta l’Italia. Il disegno è opera dell’ Artista Anastasia Pascarella.

Nasze logo składa się z elementów flagi polskiej i włoskiej.  Głowa orła ze skrzydłami w czerwieni i bieli reprezentują Polskę.  “Arte e Cultura” w kolorze czerwonym, zielonym i białym reprezentują Włochy.

Projekt jest dziełem Artystki ,  Anastasii Pascarella.