Dialekty i języki Włoch/Le lingue italiche

We Włoszech, oprócz urzędowego języka włoskiego, w użyciu pozostaje wiele regionalnych odmian języka, które powszechnie nazywane są dialektami. Przyczyn tego stanu rzeczy, należy doszukiwać się w długiej i złożonej historii kraju. Liczne najazdy i waśnie podzieliły Włochy na wiele regionów, dużych i mniejszych, które przez wieki pozostawały od siebie odseparowane. Doprowadziło to do tego, że…