Cięcia Lucio Fontany/I tagli di Lucio Fontana.

Lucio Fontana urodził się 19 lutego 1899 roku w Rosario,  a zmarł 7 września 1968 roku w Comabbio,  – był włoskim malarzem, ceramikiem i rzeźbiarzem, Argentyńczykiem z urodzenia oraz twórcą ruchu przestrzennego (ruch artystyczny w malarstwie).

Lucio Fontana
Lucio Fontana
Taglio
Attesa, 1960

Lucio Fontana, ostrzem, rozcinając płótno, pokonuje zarówno koncepcję płaskiego obrazu (płaskość), jak i koncepcję przestrzenną, trójwymiarową i mówi nam, że nigdy więcej nie będzie ono płótnem, które odda nam rzeczywistość, musimy pójść dalej, nie jest możliwe pozostanie dłużej w tym samym miejscu. Ktokolwiek widział to z pozoru proste cięcie, byłby stanie zrobić je fizycznie sam, ale w rzeczywistości jest to o wiele bardziej skomplikowane niż się powszechnie może wydawać: w sztuce nie chodzi tylko o umiejętności manualne, ale przede wszystkim o drogę prowadzącą do nich. Jest takie piękne stwierdzenie Picassa, który mówi: ”przez cztery lata malowałem jak Rafael, a potem całe moje życie malowałem jak dziecko “.

Traduzione di Magdalena Ryder

 

Lucio Fontana (Rosario, 19 febbraio 1899 – Comabbio, 7 settembre 1968) è stato un pittore, ceramista e scultore italiano, argentino di nascita, fondatore del movimento spazialist

Lucio Fontana con un taglio, tagliando la tela, supera sia il concetto di pittura flat (piatta) sia il concetto tridimensionale e ci comunica che non sarà mai una tela a restituirci una realtà, dobbiamo andare oltre, non è più possibile stare qui sopra. Un taglio apparentemente semplice che chiunque vedendolo sarebbe capace di fare materialmente, ma in realtà è molto più complesso di quanto non si creda: nell’arte non è importante solo la manualità ma anche e soprattutto il percorso che porta alla manualità. C’è una bellissima frase di Picasso che dice: io in quattro anni dipingevo come Raffaello e poi ho impiegato tutta una vita a dipingere come un bambino”.

Commento di Lara Nicole Franciosi