Ratusz jako siedziba władzy Palazzo Vecchio we Florencji jako archetyp -analiza porównawcza wybranych Ratuszy Florencja, Lwów, Opole

Aleksander Niedzielski Ratusz w średniowieczu pomimo świeckiego charakteru obiektu posiadał tzw. teologa, który zajmował się wymową ideową dzieła i stanowił nie tylko budowle świecką lecz również posiadał niewielką kaplicę. Przed wejściem do Ratusza lub w jego okolicy stał ważny element dydaktyczny w formie pręgierza, przy którym publiczne wymierzana kara cielesna pozwalała trzymać w ryzach niepokornych….

Program nauczania historii architektury

Jako absolwent Wydziału Architektury w Gliwicach, oraz dydaktyk i współorganizator warsztatów Studenckiego Koła Historii Architektury związanych z programem nauczania przedmiotu Historia Architektury Powszechnej przypominam sobie jak z wielkim aplauzem oczekiwaliśmy zawsze na możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką In situ. Osoby zafascynowane kolebką renesansu mogły porównać swoje szkice i albo zweryfikować swoje oczekiwania lub też…