Komunikatywność ciszy w akwarelach Janusza Maciążka/La comunicabilità del silenzio negli acquerelli di Janusz Maciążek

 

Przesłanie ciszy w akwarelach Janusz Maciążka
Mimo, że znam osobiście artystę Janusz Maciążka od wielu lat, potrzebowałem nieco czasu, aby zrozumieć dogłębnie istotę jego malarstwa.
Skłonność do malowania pejzażu w różnych porach roku sugeruje tematykę dominująca w jego artystycznym przekazie. Mam na myśli ciszę, którą się  odczuwa, gdy oko sięga w głąb obrazu. Ciszę, która  wydaje się krzyczeć o tym jak bezcenna jest czystość natury, która wydaje się karcić agresywnie zachowującego człowieka, coraz bardziej ignorującego jej nieskazitelne walory. Jeżeli brakuje tego szacunku natura protestuje, cisza załamuje się, a pierwsze jest morze wściekle huczące podczas burzy.
Innym elementem mającym wg mnie duże znaczenie i czyniącym artystę natychmiast rozpoznawalnym jest technika modelowania elementów obrazu polegająca na miękkich przejściach światłocieniowych, pozostawiająca widzowi przestrzeń do interpretacji opartej na własnej percepcji
i pozwalająca jego wyobraźni  tworzyć i definiować wyraźne kontury oglądanego obrazu.
Gratulacje!
www.akwarele.net

Alicja M.

Per quanto io conosca personalmente l’artista Janusz Maciążek da molti anni, mi ci è voluto del tempo per comprendere a fondo alcuni elementi caratteristici della sua pittura. La predilezione per i paesaggi offerti nella variegata gamma delle stagioni suggerisce la tematica che più si evidenzia nel messaggio dell’artista: intendo quel silenzio che si percepisce quando l’occhio scruta al di là dell’immagine cogliendo l’eco di un silenzio che sembra gridare la preziosità della sua incontaminazione contro una umanità aggressiva che sempre di più non riconosce i suoi valori. Se non si ha questo rispetto la natura protesta, il silenzio sovverte le proprie regole e il primo a ruggire rabbiosamente è il mare in tempesta. Un altro elemento che mi sembra di grande importanza e che rende l’autore immediatamente riconoscibile è la tecnica sfocata che sembra spesso voler confondere le idee sugli oggetti rappresentati. In effetti questa sfocatura ci impegna alla riflessione causata dalla percezione che abbiamo di ciò che stiamo osservando, per cui, attraverso il “problem solving” la nostra immaginazione comporrà e definirà i contorni chiari delle rappresentazioni.

Congratulazioni a Janusz!

www.akwarele.net

Guido Parisiacq6acq7acq91 acqacq2acq3acq5

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...